LOKALNA AKADEMIA CISCO

cisco

W Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie rozpoczyna działalność Lokalna Akademia CISCO, która będzie realizowała swoje zadania w ramach programu Cisco Networking Academy (CNA). Program ten rozwija się rozwija sie dynamicznie od 1997 roku na całym świecie. W ponad 100 krajach wiedze na temat sieci komputerowych zdobywa obecnie ponad 200 000 uczniów i studentów. Maja oni realne szanse na uzyskanie umiejętności, które pozwolą im odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Z drugiej strony potencjalni pracodawcy maja szanse pozyskania deficytowych specjalistów, co umożliwi im szersza ekspansje i rozwój w kierunku nowoczesnych metod prowadzenia działalności gospodarczej. Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych.

Każda osoba biorąca udział w kursie otrzymuje konto w portalu Akademii Cisco, uzyskując tym samym dostęp do materiałów kursowych (on-line). Program Cisco Networking Academy realizuje w praktyce hasło nauczania internetowego (e-learning). Centralny serwer edukacyjny CNAMS udostępnia akademiom pełny zestaw materiałów dydaktycznych oraz narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami programu. Dodatkowo CNAMS umożliwia bieżące testowanie nabytej przez słuchaczy wiedzy, śledzenie postępów nauczania oraz utrzymywanie odpowiedniej jakości kształcenia.

Dzięki Lokalnej Akademii Cisco w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie odbywać się będzie kurs szkoleniowy:

IT Essentials: PC Hardware and Software

Obejmuje on podstawowe zagadnienia związane z budową komputerów osobistych i stanowiący wprowadzenie do bardziej zaawansowanych zagadnień IT. Jest przeznaczony dla osób początkujących, zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji informatycznych. Pozwala on na zdobycie praktycznych umiejętności informatycznych umożliwiających zdobycie pracy na stanowiskach pomocniczych np. asystent help desku. Kurs IT Essentials to podstawowy kurs w ofercie programu Cisco Networking Academy. Dostępny jest w języku polskim. Kursy w programie integrują tradycyjne i nowoczesne metody nauczania takie jak zajęcia z instruktorem, multimedia, zajęcia w pracowni komputerowej, e-learning oraz symulatory.